Forbundskansler Vold

Forbundskansler-Vold-Stor-2016

 

Forbundskansler Vold kom inn i NWF som en streng sersjant med det mål å få orden og disiplin inn i NWFs rekker. Han lyktes kanskje ikke med det i selve ringen, men det politiske spillet har han mestret desto bedre, og er i skrivende stund NWFs forbundskansler. Han er styrets talerør utad og har nesten ubegrenset makt til å ta avgjørelser – noe som betyr at wrestlerne i NWF gjør klokt i å være på Volds gode side.

Se Sersjant Vold i tag team-action!