Hans-Christian Haandlycken

Rolle: President

Hjemby: Oslo

Om HCH

Hans-Christian Haandlycken gikk i 2017 inn som hovedaksjonær i Norges Wrdestlingforbund og tok rollen som «President» etter at han som sin første handling valgte å sparke Forbundskansler Vold som øverste leder og sjef. HCH har investert ubeskjedent i forbundet og har gjort store omveltninger både innad og utad, begge deler med reaksjoner av både negativ og positiv natur. HCH har store planer om å gjøre NWF til et nasjonalt fenomen, og han forsyner seg godt av sin families nærmest bunnløse lommebok for å imøtekomme sine ambisjoner.