WebTV S04E13 GromKnoke vs Hirden

Tilbakeblikk fra 2015, da GromKnoke møtte Hirden på Vendetta!